Laser iridotomije


 

U Milmedic klinici koristi se najmodernija generacija NdYAG lasera, namenjena intervencijama na prednjem segmentu oka. Indikacije su stanja povišenog očnog pritiska – glaukom, sekundarna katarakta i sl.

Sve intevencije se obavljaju ambulantno i u sedećem položaju, bezbolno u lokalnoj anesteziji kapima i traju samo nekoliko minuta.

Za svaku od navedenih intervencija, koriste se posebne, kvalitetne kontaktne lupe.

NdYAG laser iridotomija – laserski snop deluje na dužicu (iris) i stvaranjem filtracionih otvora na njoj, poboljšava cirkulaciju očne vodice i reguliše povišeni očni pritisak. Indikacija je glaukom suženog ugla.